ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
นำส่งวารสารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 โดย: สพป.อำนาจเจริญ [01 พฤษภาคม 2561] เปิดอ่าน 20 ครั้ง
จดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์ปีที่ ๑๖ ฉบับ ๑๒ ให้แก่องค์กรภาครัฐ / เอกชน โดย: สพป.อำนาจเจริญ [01 พฤษภาคม 2561] เปิดอ่าน 23 ครั้ง
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียน เทิดทูนพระคุณแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ โดย: สพป.อำนาจเจริญ [27 เมษายน 2561] เปิดอ่าน 21 ครั้ง
ขอความร่วมมือคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดย: สพป.อำนาจเจริญ [25 เมษายน 2561] เปิดอ่าน 30 ครั้ง
ประกาศหลักเกณฑ์เงื่อนไขการสรรหาเลขาธิการคุรุสภา โดย: สพป.อำนาจเจริญ [25 เมษายน 2561] เปิดอ่าน 23 ครั้ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนและเชิญชวนร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานโครงการ Bike for Ed.Surin๓ ครั้งที่ ๑ โดย: สพป.อำนาจเจริญ [23 เมษายน 2561] เปิดอ่าน 26 ครั้ง
องค์กรพัฒนาคุณภาพบุคลากรเพื่ออนาคต จัดการอบรมครูประจำการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ คูปองครู ๒๕๖๑ โดย: สพป.อำนาจเจริญ [23 เมษายน 2561] เปิดอ่าน 23 ครั้ง
มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย - นานาชาติ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนเอเอฟเพื่อการศึกษา และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ รุ่น ๑ ปี รุ่นที่ ๕๘ (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ ) โดย: สพป.อำนาจเจริญ [23 เมษายน 2561] เปิดอ่าน 28 ครั้ง
การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนฯ ปี 2561 โดย: สพป.อำนาจเจริญ [22 กุมภาพันธ์ 2561] เปิดอ่าน 139 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ๑๒ ที่นั่ง ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดย: สพป.อำนาจเจริญ [01 กุมภาพันธ์ 2561] เปิดอ่าน 90 ครั้ง

<<หน้าแรก หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 11 ถึง 20 จากทั้งหมด 23 รายการ