ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานสัปดาห์วิชาการ ครั้งที่ 13 และงานสัปดาร์วิทยาศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 โดย: สพป.อำนาจเจริญ [26 มิถุนายน 2561] เปิดอ่าน 22 ครั้ง
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดภาพวาดเด็ก ครั้งที่ 13 โดย: สพป.อำนาจเจริญ [26 มิถุนายน 2561] เปิดอ่าน 17 ครั้ง
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการ "พลังเล็กเปลี่ยนโลกปี6" โดย: สพป.อำนาจเจริญ [18 มิถุนายน 2561] เปิดอ่าน 20 ครั้ง
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครประกวดบทความ และวิดีทัศน์ด้านพลังงาน โดย: สพป.อำนาจเจริญ [18 มิถุนายน 2561] เปิดอ่าน 12 ครั้ง
รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน พ.ค. 2561 สพป.อำนาจเจริญ โดย: สพป.อำนาจเจริญ [11 มิถุนายน 2561] เปิดอ่าน 13 ครั้ง
รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน เม-ย. 2561 สพป.อำนาจเจริญ โดย: สพป.อำนาจเจริญ [10 พฤษภาคม 2561] เปิดอ่าน 31 ครั้ง
รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน ม.ค.-มี.ค.61 สพป.อำนาจเจริญ โดย: สพป.อำนาจเจริญ [08 พฤษภาคม 2561] เปิดอ่าน 17 ครั้ง
รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน ต.ค.-ธ.ค.60 สพป.อำนาจเจริญ โดย: สพป.อำนาจเจริญ [08 พฤษภาคม 2561] เปิดอ่าน 15 ครั้ง
โครงการขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษาเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย: สพป.อำนาจเจริญ [01 พฤษภาคม 2561] เปิดอ่าน 22 ครั้ง
นำส่งวารสารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 โดย: สพป.อำนาจเจริญ [01 พฤษภาคม 2561] เปิดอ่าน 15 ครั้ง

หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 22 รายการ