ประกาศประกวดราคาซื้อโต๊ะ-เก้าอี้ นักเรียน ปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรนิกส์ (e-bidding) โดย: สพป.อำนาจเจริญ [23 สิงหาคม 2561] เปิดอ่าน 18 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดย: สพป.อำนาจเจริญ [23 สิงหาคม 2561] เปิดอ่าน 6 ครั้ง
ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อโต๊ะ-เก้าอี้ นักเรียน ปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรนิกส์ (e-bidding) โดย: สพป.อำนาจเจริญ [23 สิงหาคม 2561] เปิดอ่าน 5 ครั้ง
รายละเอียดราคากลางและการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ รายการ โต๊ะ-เก้าอี้ นักเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สพป.อำนาจเจริญ โดย: สพป.อำนาจเจริญ [23 สิงหาคม 2561] เปิดอ่าน 5 ครั้ง
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรนิกส์ (e-bidding) โดย: สพป.อำนาจเจริญ [23 สิงหาคม 2561] เปิดอ่าน 5 ครั้ง
ประกาศประกวดราคาซื้อโต๊ะ-เก้าอี้ นักเรียน ปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรนิกส์ (e-bidding) โดย: สพป.อำนาจเจริญ [23 สิงหาคม 2561] เปิดอ่าน 5 ครั้ง
เผยแพร่การกำหนดราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ โดย: สพป.อำนาจเจริญ [23 สิงหาคม 2561] เปิดอ่าน 5 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โดย: สพป.อำนาจเจริญ [23 สิงหาคม 2561] เปิดอ่าน 5 ครั้ง
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 โดย: สพป.อำนาจเจริญ [23 สิงหาคม 2561] เปิดอ่าน 7 ครั้ง
ระบบการป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ โดย: [26 มิถุนายน 2561] เปิดอ่าน 30 ครั้ง

หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 26 รายการ