ระบบการป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ โดย: [26 มิถุนายน 2561] เปิดอ่าน 21 ครั้ง
รายงานผลการพิจารณา รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLTV) โดย: [25 มิถุนายน 2561] เปิดอ่าน 22 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน(จำนวน 4 กลุ่มสาระ)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรนิกส์ โดย: สพป.อำนาจเจริญ [20 มีนาคม 2561] เปิดอ่าน 59 ครั้ง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดย: สพป.อำนาจเจริญ [20 มีนาคม 2561] เปิดอ่าน 54 ครั้ง
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน (จำนวน 4 กลุ่มวิชาสาระ) โดย: สพป.อำนาจเจริญ [19 มีนาคม 2561] เปิดอ่าน 53 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษาจำนวน 63 โรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรนิกส์ (e-bidding) โดย: สพป.อำนาจเจริญ [08 มีนาคม 2561] เปิดอ่าน 69 ครั้ง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา จำนวน 63 โรงเรียน) โดย: สพป.อำนาจเจริญ [02 มีนาคม 2561] เปิดอ่าน 88 ครั้ง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ซื้อสื่อการเรียนการสอน จำนวน 4 กลุ่มวิชาสาระ) โดย: สพป.อำนาจเจริญ [02 มีนาคม 2561] เปิดอ่าน 69 ครั้ง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่พ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT) โดย: สพป.อำนาจเจริญ [02 มีนาคม 2561] เปิดอ่าน 80 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษาจำนวน 63 โรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรนิกส์ (e-bidding) โดย: สพป.อำนาจเจริญ [02 มีนาคม 2561] เปิดอ่าน 68 ครั้ง

หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 17 รายการ