ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู 205/26 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) โรงเรียนนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาติ โดย: [01 พฤศจิกายน 2561] เปิดอ่าน 27 ครั้ง
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองเม็ก เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนตามโครงการคืนครูให้นักเรียน สังกัดโรงเรียนบ้านหนองเม็ก โดย: บ้านหนองเม็ก [31 ตุลาคม 2561] เปิดอ่าน 59 ครั้ง
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองเม็ก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนตามโครงการคืนครูให้นักเรียน สังกัดโรงเรียนบ้านหนองเม็ก โดย: บ้านหนองเม็ก [29 ตุลาคม 2561] เปิดอ่าน 56 ครั้ง
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองเม็ก เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนตามโครงการคืนครูให้นักเรียน สังกัดโรงเรียนบ้านหนองเม็ก โดย: บ้านหนองเม็ก [18 ตุลาคม 2561] เปิดอ่าน 232 ครั้ง
ประกาศประกวดราคาซื้อโต๊ะ-เก้าอี้ นักเรียน ปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรนิกส์ (e-bidding) โดย: สพป.อำนาจเจริญ [23 สิงหาคม 2561] เปิดอ่าน 55 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดย: สพป.อำนาจเจริญ [23 สิงหาคม 2561] เปิดอ่าน 32 ครั้ง
ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อโต๊ะ-เก้าอี้ นักเรียน ปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรนิกส์ (e-bidding) โดย: สพป.อำนาจเจริญ [23 สิงหาคม 2561] เปิดอ่าน 17 ครั้ง
รายละเอียดราคากลางและการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ รายการ โต๊ะ-เก้าอี้ นักเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สพป.อำนาจเจริญ โดย: สพป.อำนาจเจริญ [23 สิงหาคม 2561] เปิดอ่าน 16 ครั้ง
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรนิกส์ (e-bidding) โดย: สพป.อำนาจเจริญ [23 สิงหาคม 2561] เปิดอ่าน 14 ครั้ง
ประกาศประกวดราคาซื้อโต๊ะ-เก้าอี้ นักเรียน ปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรนิกส์ (e-bidding) โดย: สพป.อำนาจเจริญ [23 สิงหาคม 2561] เปิดอ่าน 16 ครั้ง

หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 30 รายการ