คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560
วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. โดยได้รับมอบหมายให้ นายอำนาจ โพธาทอง รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนนักเรียนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๑ สพป.อำนาจเจริญ.....พรรณปวีณ์/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560
วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๓๐ น. นายธนัญชัย สายสุด ผอ.สพป.อำนาจเจริญ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ ฉก.ชน.สพป.อำนาจเจริญ เดินทางไปมอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน ที่ประสบอัคคีภัย ซึ่งเป็นบ้านของ เด็กหญิง ศศิวิมล หัดที นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๒ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปลีก อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ บ้านเลขที่ ๒๙๙ หมู่ ๔ บ้านแก้งกฐิน ต.นาหมอม้า อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ ลักษณะบ้านชั้นเดียวครึ่งปูนครึ่งไม้ ถูกไฟไหม้ทั้งหลัง ทรัพย์สินมีค่าได้รับความเสียหายทั้งหมด เหตุเกิดเมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา.....พรรณปวีณ์/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560
เมื่อเวลา ๐๘.๐๐ น. นายธนัญชัย สายสุด ผอ.สพป.อำนาจเจริญ นำเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกันจัดกิจกรรมฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี การประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ซึ่งเป็นกิจกรรมสร้างการรับรู้ถึงความเป็นมาของธงชาติไทย กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง การใช้ การชัก การประดับ การแสดง และการเคารพธงชาติ พร้อมร่วมกันร้องเพลงชาติไทย อย่างพร้อมเพรียง ณ บริเวณหน้า สพป.อำนาจเจริญ....พรรณปวีณ์/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560
เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ สพป.อำนาจเจริญ นายธนัญชัย สายสุด ผอ.สพป.อำนาจเจริญ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม และบรรยายพิเศษโครงการฝึกอบรมครูผู้ช่วยสู่การเป็นมืออาชีพในประชาคมอาเซี่ยน ประจำปี ๒๕๖๐ ใหกับครูผู้ช่วย ในสังกัด เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมาย แนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง ในการเป็นครูที่ดี เพื่อปฏิบัติตนอย่างครูมืออาชีพ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ กันยายน ๒๕๖๐....พรรณปวีณ์/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....