คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561
วันที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. ข้าราชการในสังกัด สพป.อำนาจเจริญ ได้ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ ประจำเดือน มีนาคม ซึ่งจัดขึ้นทุกวันจันทร์แรกของเดือน นำโดยนายจรณเดช บุปผาชาติ รองผอ.สพป.อำนาจเจริญ และว่าที่ ร.ต.วิชชากร วงศ์จริยะกรณ์ รองผอ.สพป.อำนาจเจริญ ณ บริเวณหน้าเสาธง สพป.อำนาจเจริญ.....พรรณปวีณ์/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561
วันที่ 2 มี.ค. 2561 เวลา 09.00.น.นายธนัญชัย สายสุด ผอ.สพป.อำนาจเจริญ พร้อมด้วย นายวิทยา สายสุด ศน.ประจำเครือข่าย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ พร้อมประชุมคณะครู เพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่และหาแนวทางการแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้น ป. 1 การจัดการเรียนการสอนในการพัฒนาเด็กนักเรียนซึ่งจะทำให้ให้มีผลสัมฤทธิ์ดีขึ้น อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ.......พรรณปวีณ์/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561
วันที่ 28 ก.พ.2561 เวลา 14.00.น.นายธนัญชัย สายสุดผอ.สพป.อำนาจเจริญ เข้าร่วมพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และ ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ วัดเทพมงคลฯ......พรรณปวีณ์/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายธนัญชัย สายสุด ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโพนเมืองน้อย และโรงเรียนบ้านหนองแก้ว อ.หัวตะพาน สังกัด สพป.อำนาจเจริญ พร้อมมอบนโยบายในการเรียนการสอนโดยเน้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยเฉพาะ ชั้นประถมปีที่ ๑ นักเรียนต้องอ่านออกเขียนได้ ๑๐๐% จากการที่ได้เยี่ยมชมห้องเรียนปรากฎว่านักเรียนอ่านออกเขียนได้เป็นที่น่าพอใจ......พรรณปวีณ์/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....