คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561
วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ โดยได้รับมอบหมายจาก นายธนัญชัย สายสุด ผอ.สพป.อำนาจเจริญ ให้ว่าที่ร้อยตรีวิชชากร วงศ์จริยะกรณ์ รองผอ.สพป.อำนาจเจริญ ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการและกลุ่มตรวจสอบภายใน เป็นตัวแทนร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งเริ่มพิธีตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น.เป็นต้นไป โดยมีนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธี.....พรรณปวีณ์/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561
วันนี้ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายธนัญชัย สายสุด ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เดินทางเป็นประธานในการประเมินผลสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.(ครั้งที่๒) ในระยะเวลา ๑ ปี ของ ผอ.ณรงค์ชัย เอราวรรณ โรงเรียนบ้านไม้กลอนดอนหวาย อำเภอพนา โดยมีชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู บุคลากร โรงเรียน ให้การต้อนรับและเข้าร่วมในการประชุมในวันนี้.....พรรณปวีณ์/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561
วันนี้ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายธนัญชัย สายสุด ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เดินทางเป็นประธานในการประเมินผลสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ครังที่๒ ในระยะเวลา ๑ ปี ของ ผอ.วิจิตรา ทัพซ้าย โรงเรียนโนนสูงโคกกลาง อำเภอพนา โดยมีชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู บุคลากร โรงเรียน ให้การต้อนรับและเข้าร่วมในการประชุมในวันนี้.......พรรณปวีณ์/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2560
เมื่อเวลา 08.00 น. 29 ธ.ค.2560 นายธนัญชัย สายสุด ผอ.สพป.อำนาจเจริญ นำคณะรองผอ.สพป. ผอ.กลุ่ม ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียนทุกคน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ที่ห้องประชุม1 สพป.อำนาจเจริญ.....พรรณปวีณ์/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....