ประชุมการจัดงานวันครู ครั้งที่ ๖๒
 


               
          
          
 

ข่าวย่อย
          

 


ฉบับที่ 495 วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560 จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน
จำนวนผู้ชม 1 ครั้ง Your IP Address is 54.163.209.109
          วันที่ ๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายธนัญชัย สายสุด ผอ.สพป.อำนาจเจริญ ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานการจัดงานวันครู ครั้งที่ ๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ "เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา" โดย ดร.ฤทธา นันทพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุม พร้อมแจ้งรายละเอียดกำหนดการในการจัดงาน ซึ่งมีคณะกรรมการจากหน่วยงานทางการศึกษา ที่เป็นคณะกรรมการในการจัดงาน ณ ห้องประชุม ชั้น๒ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ......พรรณปวีณ์/ข่าว
 


          

 
          
          

 

 


ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560
วันที่ ๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายธนัญชัย สายสุด ผอ.สพป.อำนาจเจริญ ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานการจัดงานวันครู ครั้งที่ ๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ "เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา" โดย ดร.ฤทธา นันทพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุม พร้อมแจ้งรายละเอียดกำหนดการในการจัดงาน ซึ่งมีคณะกรรมการจากหน่วยงานทางการศึกษา ที่เป็นคณะกรรมการในการจัดงาน ณ ห้องประชุม ชั้น๒ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ......พรรณปวีณ์/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560
เมื่อเวลา ๐๙.๐๐น วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ว่าที่ร้อยตรีวิชากรวงศ์จริยกรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการธนาคารโรงเรียน" โดยมีนายประยูรเหมือนเหลา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ พร้อมเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและนักเรียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 150 คน ซึ่งมี วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และรู้จักการออมเงิน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ให้แก่นักเรียน ณ ห้องประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ....พรรณปวีณ์/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560
วันที่ ๖ ธ.ค.๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายธนัญชัย สายสุด ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานเปิด การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายลืออำนาจ ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ (โรงเรียนเปือยหัวดง) เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินกิจกรรมตามนโยบายและทิศทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และให้ครูได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน รับรู้เรื่องราวที่ทันต่อเหตุการณ์จำนวนผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น ๒๒๒ คน.....พรรณปวีณ์/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560
5 ธค.2560 นายธนัญชัย สายสุด ผอ.สพป.อำนาจเจริญ ร่วมในงานเดินแบบการกุศลภูมิปัญญาผ้าไทย ในวันงานฮีตสิบสองและงานกาชาด จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2560 พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ และประชาชนทุกหมู่เหล่า ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ และนายกเหล่ากาชาด ให้ ร่วมเดินแบบด้วยในงานนี้.......พรรณปวีณ์/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/1 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า